De 5 Landsbyer

          De 5 Landsbyer.              

Kommunalbestyrelsen i Kalundborg besluttede på sit møde i juni 2010 at oprette et landdistriktudvalg, dette i stedet for "Borger og Demokratiudvalget" som da havde bestået i 2 år.


I samme forbindelse  blev det besluttet at  etablere   en  koordinerende funktion (landdistriktkoordinator) samt en tværgående  administrativ ledelsesgruppe, der kunne servicere udvalget. 


Dette betød at der skulle vælges et landdistriktudvalg for en periode på 4 år.  Til den 31. december 2013.


Udvalget består af 9 medlemmer fordelt på 3 politikere og 6 repræsentanter for lokalområderne. Sekretæren for udvalget er landdistriktkoordinatoren.


I skrivende stund:  Maria Singerholm


For kommunen er valgt:   Henning Fougt, Jeppe Jakobsen og Maja Hansen.


For område nord er valgt:  Troels Birk Kristtoffersen, Røsnæs og Lasse Hansen Kærby.


Fra ”De 5” er valgt: Inger Merethe Ricco, Sæby Hallenslev og Knud Møllmann, Ubby Jerslev


For område syd er valgt: Johannes Brøndel, Høng.  Hans Lembøl, Gørlev.


Formand for landdistriktudvalget er:  Henning Fougt,  næstformand er Hans Lembøl.


Landdistrikternes organisation i Kalundborg Kommune, består af 23 beboerforeninger, lokalråd, landsbylav m.m. som er opdelt i områderne nord, midt og syd med ”De 5 Landsbyer” i område midt.  Organisationen er etableret af  kommunen for at fremme dialogen mellem  borger og kommune i landsbyerne og landdistrikterne i området.


Af midler har vi i midtergruppen i 2009 fået 34.000 kr. til for-deling. I Jorløse  blev  beløbet  brugt til et legehus  og en bænk som er monteret ved siden af huset.  Beløbet for 2010 er nogenlunde det samme, en del heraf vil dog blive brugt til præsentation af ”De 5 Landsbyer” og fællesaktivitet.  resten fordeles ligeligt imellem midterområdets landsbyer.